Maten en gewichten

Toegestane maximummaten en -gewichten

Maten en gewichten
a. Hoogte ………………………………………………………………………………………4,00 m
b. Breedte …………………………………………………………………………………….. 2,55 m
• koelvoertuigen ………………………………………………………………………….2,60 m
c. Enkele as …………………………………………………………………………………………………………… 10,00 ton
• aangedreven as met bladvering ……………………………………………………………………………11,50 ton
• aangedreven as met luchtvering …………………………………………………………………………. 12,00 ton
d. Tandem-as met een asafstand van
• 1,0 m tot minder dan 1,3 m ………………………………………………………………………………… 19,00 ton
• 1,3 m tot minder dan 1,8 m ………………………………………………………………………………… 20,00 ton
e. Tridem-as met een asafstand van
• 1,0 m tot minder dan 1,3 m ………………………………………………………………………………… 21,00 ton
• 1,3 m tot minder dan 1,8 m (bladvering) ………………………………………………………………. 24,00 ton
• 1,3 m tot minder dan 1,8 m (luchtvering) ………………………………………………………………. 27,00 ton
f. Vrachtauto (lengte 12,00 m) met 2 assen ……………………………………………………………….. 19,00 ton
• met 3 assen ……………………………………………………………………………………………………… 26,00 ton
• met 4 assen ……………………………………………………………………………………………………… 32,00 ton
g. Aanhangwagen (lengte 12,00 m) met 2 assen (bladvering) ………………………………………. 18,00 ton
• met 2 assen (luchtvering) …………………………………………………………………………………… 20,00 ton
• met 3 assen (bladvering) ……………………………………………………………………………………. 24,00 ton
• met 3 assen (luchtvering) …………………………………………………………………………………… 30,00 ton
h. Vrachtauto-aanhangwagencombinatie …………………………………………18,75 m ……………. 44,00 ton
i. Trekker-opleggercombinatie ……………………………………………………….16,50 m ……………. 44,00 ton

Maximale uitsteek aan voor- en achterzijde
Geen uitstekende lading toegestaan.

Voertuigen voor het vervoer van auto’s mogen in beladen toestand een maximumlengte hebben van 20,25 meter. Hiervoor is een vergunning nodig. Een onbeladen autotransporter mag niet langer zijn dan 18,75 meter.