Rijverboden

Er geldt geen rijverbod op zondagen of op feestdagen die in Luxemburg worden gevierd.
In Luxemburg geldt een rijverbod voor voertuigen met een toegestaan totaalgewicht (ttg) van meer dan 7,5 ton die naar Frankrijk of Duitsland rijden op zaterdagavond of aan de vooravond van een feestdag in Duitsland of Frankrijk.

Het rijverbod geldt voor voertuigen met een bestemming in :
• Frankrijk: vanaf zaterdag of de dag voorafgaande aan een feestdag in Frankrijk 21.30 uur tot zondag of de feestdag 21.45 uur
• Duitsland: vanaf zaterdag of de dag voorafgaande aan een feestdag in Duitsland 23.30 uur tot zondag of de feestdag 21.45 uur
Voertuigen die worden aangehouden tijdens het rijverbod mogen niet op de openbare weg in Luxemburg worden geparkeerd. Zij worden teruggestuurd naar hun laadplaats in Luxemburg, dan wel naar het land van waaruit zij Luxemburg zijn binnengereden (bij transitovervoer).

Uitzonderingen
De vrijstellingen van de rijverboden zoals genoemd bij Duitsland en Frankrijk zijn ook van toepassing in Luxemburg.

Vakantierijverboden
Geen.

Overige rijverboden
• Stad Luxemburg: er geldt een rijverbod voor vrachtvoertuigen met een ttg van meer dan 3,5 ton.
• Permanente rijverboden: er geldt een rijverbod voor vrachtvoertuigen met een ttg van meer dan 3,5 ton voor de volgende wegen of weggedeelten in beide richtingen:
• De CR150 tussen de kruising met de CR152 in Burmerange en de kruising met de CR152 in Remerschen;
• De CR152 tussen de kruising met de CR150 in Burmerange en de kruising met de CR152B in Schengen;
• De N16, tussen de kruising met de N16A in Mondorf-les Bains en het knooppunt Mondorf dat de autosnelweg A13 met de N16 verbindt;
• en voor de volgende weggedeelten alleen in de aangegeven richting:
• Het knooppunt Schengen van de A13, afrit in de richting van het Croix de Bettembourg, tussen de N10 en de A13;
• De CR151 van de kruising met de N16 bij de locatie “Kapebësch” tot het kruispunt met de CR152 in Bech-Kleinmacher;
• De CR152 van de kruising met de CR150A in Elvange tot de kruising met de CR152 in Wintrange.
Deze verboden routes worden met verkeersborden aangegeven.
• Transitovervoer:
alle transitovervoer met voertuigen van meer dan 3,5 ton dient zoveel mogelijk gebruik te maken van de snelwegen. De te volgen en verboden routes worden met verkeersborden aangegeven.
Het verkeer komend vanuit België met bestemming Frankrijk dient gebruik te maken van de A6 met aansluiting via de rondweg om Luxemburg Stad op de A3 (E25) of, dient bij binnenkomst in Luxemburg bij Pétange/Rodange, de kortste weg te nemen naar de A13 om via de A3 het land te verlaten.
Verkeer komend vanuit Duitsland met bestemming Frankrijk dient de kortste weg te nemen naar de A1 met aansluiting via de rondweg om Luxemburg-stad op de A3. Bij binnenkomst via Echternach/Echternacherbrück mag de N11 worden gebruikt tot aan Waldhof. Afwijken van de route wordt beboet.
• Bestemmingsverkeer voor Bettembourg, de Eurohub of Rail Terminal 1:
Op de A3, voorbij het knooppunt Livange (PK 5740) tot aan het kruispunt Bettembourg (PK9700), richting de grensovergang Fudelange-Zoufftgen, moeten voertuigen met een ttg > 3,5 ton met bestemming op de industrieterreinen Wolser, Schéleck, Riedgen, Krakelshaff en Livange, de Eurohub of de Railterminal verplicht de met borden aangegeven route volgen. Het zelfde geldt op de volgende lokale wegen en weggedeeltes:
1. Van de N13 voorbij het knooppunt Pontpierre op de A4 in de richting van Pontpierre;
2. Van de CR179 voorbij het knooppunt Schifflange op de A13 in de richting van Dumontshaff;
3. Van de CR164 voorbij de rotonde “Z.I. Lëtzebuerger Heck”, voorbij aan het knooppunt Schifflange in de richting van de A13;
4. Van de CR165 voorbij het knooppunt Kayl op de A13 in de richting van Noertzange.

Ontheffingen
Voor transporten die niet vallen binnen het kader van de ‘uitzonderingen’ en toch een aantoonbaar urgent karakter hebben, kan een ontheffing worden verleend. Te denken valt hierbij aan transporten ten behoeve van continu werkende fabrieken of ter voorkoming van en ernstige verstoring in de bevoorrading.

Aanvraagprocedure
Aanvragen om ontheffing van het rijverbod dienen schriftelijk te worden ingediend: Ministère des Transports, 19-21 Boulevard Royal, Boîte Postale 590, L-38 Luxemburg, tel. 00352-4781328.
Een ontheffingsaanvraag dient de volgende gegevens te bevatten:
• N/A/W gegevens van de transportonderneming
• Kenteken van het in te zetten voertuig
• Omschrijving van goederen
• Datum/data transport(en)
• Plaats van bestemming
• Route
• Motivatie, waarom transport op een zon- of feestdag dient plaats te vinden
De ontheffing dient tijdens het transport op het voertuig aanwezig te zijn.