Afvalstoffenvervoer

In Luxemburg geldt een vergunningplicht voor het transporteren en inzamelen van en het handelen in afvalstoffen. Deze vergunningplicht geldt niet voor:
• Transport van wegenbouwafval, mits het geen gevaarlijk afval betreft
• Transport van afvalstoffen die ontstaan bij eigen werkzaamheden
• Nuttige toepassing van niet verkochte eigen producten
• Transport van afvalstoffen door of naar Luxemburg
Vergunningen zijn aan te vragen bij: Ministère de l’Environnement, Division des Déchets, 16 rue
Ruppert, L-2453 Luxemburg, tel. 00352-405656214, fax -496438, www.etat.lu.
Bovendien moeten dergelijke transporten vergezeld gaan van een geleidedocument dat door hetzelfde ministerie wordt afgegeven aan de verlader.
Tussen de datum van aanvraag en die van afgifte van een vergunning ligt ongeveer twee maanden.