Exceptioneel transport

Aanvraag ontheffingen
Bij overschrijding van de toegestane maximummaten en/of -gewichten (ondeelbare lading) dient een verzoek om ontheffing op speciaal daarvoor bestemde formulieren te worden ingediend bij het Ministère des Transports, Département de la Circulation Routière, 19-21 Boulevard Royal, Boîte Postale 590, L-2910 Luxembourg, tel. 00352-24784475, fax -26201076. Om het aanvraagformulier te downloaden gaat u naar de website van het ministerie. De link naar het formulier is http://www.mt.public.lu/formulaires/transports_routiers/index.html.

Duurontheffingen
Duurontheffingen voor geheel Luxemburg kunnen worden afgegeven voor voertuigen die inclusief lading binnen de volgende maxima vallen: lengte 25 m (indien het voertuig daarvoor geschikt is), breedte 3,50 m, hoogte 4,30 m, gewicht 60 ton. Deze ontheffingen hebben een geldigheidsduur van een jaar.
Voor het vervoer van personenauto’s met daarvoor speciaal ingerichte combinaties kunnen
jaarontheffingen worden afgegeven indien de maximum toegestane lengte van 18,75 m met niet meer dan 2 m wordt overschreden.
Voertuigen langer dan 18,75 meter of met lading waardoor het geheel langer is dan 18,75 meter hebben op de achterkant een bord waarop VEHICULE LONG staat.