Gevaarlijke stoffen

ADR
Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen gelden de bepalingen van het ADR. Er kunnen aanvullende bepalingen/vergunningen gelden voor sommige ADR klassen. Informatie en contactgegevens van de bevoegde instantie via deze link

Rijverboden
• Voor voertuigen voorzien van oranje gevarenborden geldt binnen de bebouwde kom een maximumsnelheid van 40 km/u
• ‘s Nachts en bij een zicht van minder dan 200 m is het verboden voertuigen voorzien van oranje gevarenborden langs de openbare weg te parkeren. Is de bestuurder van het voertuig hiertoe genoodzaakt (bijvoorbeeld door een mankement aan het voertuig) dan dienen ten minste 10 m voor en 10 m achter het voertuig oranje (knipper-)lichten te worden geplaatst
• Voor het vervoer van wapens, munitie en explosieven van ADR-klasse 1 dient men de specifieke reglementering van het Luxemburgse ministerie van Justitie na te leven
• Voor het vervoer van radioactieve stoffen van ADR-klasse 7 is een speciale vergunning vereist van het Luxemburgse ministerie van Gezondheid (Service de la radioprotection)
• De minimum afstand tot de voorligger is 300 m

Bepalingen tunnels/bruggen
Niet van toepassing.