Verkeersvoorschriften

Maximumsnelheid

Binnen de bebouwde kom                              : 50 km/uur
• Vrachtauto’s met gevaarlijke stoffen           : 40 km/uur
Buiten de bebouwde kom
• Vrachtauto’s >3,5 ton                                      : 75 km/uur
Op autosnelwegen                                             : 90 km/uur
• Vrachtauto’s met gevaarlijke stoffen            : 60 km/uur (ook op snelwegen)

Bijzondere regels
• Aanhebben van een veiligheidshesje is verplicht bij het verlaten van het voertuig op de vluchtstrook van de snelweg of bij het lopen langs de autoweg bij verminderd zicht.
• Afstand van tenminste 5 meter bewaren tot de voorganger als het verkeer in een tunnel stokt

Aparte voorschriften bij weersomstandigheden
Voor voertuigen tot 3,5 ton is het verplicht om te zijn voorzien van M/S banden ingeval van ijzel,
aangestampte sneeuw, natte sneeuw, of plekken met ijs of rijp op de wegen. Vrachtauto´s dienen te zijn voorzien van M/S banden op alle aangedreven assen. Auto´s en busjes dienen te zijn voorzien van S of M/S banden (winterbanden of zomerbanden) op alle vier de wielen.

Pech onderweg
Noodnummers:
• Politie 113
• Brandweer 112
• Ambulance 112

Adressen/telefoonnummers verkeersinformatie
Informatie over de toestand van het Luxemburgse wegennet en verkeerssituaties kan worden verkregen op telefoonnummer 00352- 3105021 of via www.cita.lu

Parkeerplaatsen
Een overzicht van veilige parkeerplaatsen in dit land is opgenomen in de rubriek Services, TRANSPark op de website www.iru.org.

Boetes

Verkeersovertredingen en boetes
Buitenlandse verkeersovertreders dienen boetes in Luxemburg doorgaans contant te betalen. In dat geval wordt de bestuurder van het voertuig een kwitantie overhandigd. De zaak is hiermee afgedaan.
Bij weigering van betaling zal een procesverbaal worden opgemaakt, dat wordt doorgezonden naar de Officier van Justitie, waarna de zaak zal voorkomen. Komt het tot een veroordeling, dan zullen de kosten hoger zijn dan bij een schikking.
• Overtreding van het rijverbod of parkeerverbod: 145 euro
• Gebruik van een mobiele telefoon in plaats van handsfree tijdens het rijden: 74 euro